Zobraziť inzerát


Kontaktné údaje
Kontakt Peter Bernát
033/7726241, 033/7725564
Piešťany, Trnavský
Navštívte stránku
Viac informácií
922 03 Vrbové, Sadová 2


chemické prípravky pre úpravu vody v masážnych bazénoch
regálové zástavby vozidiel
mobilné chemické laboratóriá
vozidlá na prevoz imobilných ľudí
prenosové vozidlá
prevoz biologického materiálu
prevoz chorých a ranených
prevoz krví a krvných derivátov
rýchla zdravotnícka pomoc
vozidlá pre pohrebné služby
výroba mobilných nemocníc
predaj chemických prípravkov pre úpravu vody
predaj zdravotníckych pomôcok
predaj zdravotníckej techniky
metrologické služby
servis zdravotníckej techniky
výroba pojazdných infarktových kresiel a zberacích rámov
výroba zdravotníckych nosidiel s podvozkom
výroba RTG dverí pre zdravotnícke účely
mobilná intenzívna jednotka