Zobraziť inzerát


Kontaktné údaje
Kontakt Jozef Vagovič
0907 748 558
Trnava, Trnavský
Navštívte stránku
Viac informácií
919 55 Kátlovce, Kátlovce 303
Sídlo:926 01 Sereď, Niklová 4346
Top Služby:
výroba zariadení na ochranu životného prostredia
vodomerné šachty
lapače tukov
vsakovacie systémy
prečerpávacie stanice
retenčná nádrž
odlučovače ropných látok
poradenská činnosť v oblasti čistenia odpadových vôd
poradenská činnosť
čistenie vody
predaj zariadení na ochranu životného prostredia
armatúrne šachty