Zobraziť inzerát


Kontaktné údaje
Kontakt Ing. Mária Grečová
0948 117 609
Banská Bystrica, Banskobystricky
Viac informácií
Ing.Mária Grečová profesonálne rieši daňové poradenstvo v Banskej Bystrici. Zaoberá sa činnosťou optimalizácie daňových nákladov a daní. Tieto služby ponúka tak pre živnostníkov, ako aj pre obchodné spoločnosti ,pracovanie daňových priznaní fyzických aj právnických osôb, spracovanie miezd, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva.

jednoduché účtovníctvo
podvojné účtovníctvo
účtovníctvo Banská Bystrica
daňové priznanie FO, PO
daňové poradenstvo
ekonomické poradenstvo
spracovanie daňového priznania
vedenie účtovnej agendy
kompletné účtovnícke služby
účtovnícka firma roka 2017
mzdy a personalistika