Zobraziť inzerát


Kontaktné údaje
Kontakt admin
0915 796 600
Bratislava, Bratislavský
Navštívte stránku
Viac informácií
Šustekova 10,
851 04 Bratislava-Petržalka

Vedenie účtovnej evidencie a mzdovej agendy, kontrola účtovníctva a účtovnej uzávierky a závierky, ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo.

Sme účtovnícko-poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje komplexný ekonomický servis podľa vašich potrieb
Sme riešením Vašich problémov z účtovníckej a daňovej praxe
Sme odborníkmi v oblasti spracovania účtovnej a mzdovej evidencie
My rešpektujeme Vaše požiadavky

Záruku odbornej úrovne poskytovaných služieb spoločnosti zabezpečujú:

Ing. Ivana Senešiová - audítor, licencia č.743
Ing. Dagmar Čierna - daňový poradca, licencia č.474
Spoločnosť je z titulu zodpovednosti za chyby spôsobené svojou činnostou poistená v Českej poisťovni Slovensko a.s.